ارتودنسی متحرک

invisalign1

ارتودنسی متحرک از زبان دکتر هادی درویش پور

منظور از ارتودنسی با دستگاه متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج کند. ارتودنسی متحرک شامل دو دسته ی کلی می شود یک گروه عبارتند از پلاک های متحرک ساده برای حرکات جزئی دندانی و گروه دیگر شامل پلاک متحرکی که برای رفع ناهنجاری های فکی مانند عقب بودن فک پایین یا بالا به کار می رود.

این نوع درمان کاملاً به همکاری بیمار بستگی دارد.

هدف اوليه از اين درمان اصلاح روابط، موقعيت و اندازه ی فکين می باشد. پلاک ها ممکن است تک فکی و يا دو فکی(روی هر دو فک بالا و پايين) باشد.

پلاک های دوفکی که حجيم تر هستند برای تغيير موقعيت و اندازه ی فک پايين استفاده می شود که با سطوح شيبدار تعبيه شده، اين کار را انجام می دهند.

از آنجا که هدف از اين پلاک ها اصلاح ساختار اسکلت می باشد، حتماً بايد پيش از بلوغ استفاده شوند. البته بعد از بلوغ هم امکان استفاده از اين پلاک ها وجود دارد وليکن تنها نتيجه ی آن حرکت دندان ها است که تا حدود مشخصی امکان دارد و اگر مشکل ساختار و موقعيت فک ها زياد باشد نياز به درمان های جراحی در کنار ارتودنسی وجود خواهد داشت.

بيمار بايد پلاک های متحرک را شبانه روز بجز مواقع غذا خوردن استفاده کند و معمولاً شش ماه زمان نياز است تا مشکل بيمار اصلاح شود، البته ممکن است بيمار در مرحله ی بعد نياز به استفاده از پلاک های ديگری هم داشته باشد. در صورت اصلاح کامل مشکل فکی بيمار، تا مدتی بيشتر بايد بيمار حداقل شب ها از پلاک استفاده کند تا نتايج درمان تثبيت شده و برگشت نکند. در اين مرحله امکان حرکات محدود دندان ها وجود دارد ولی به دست آوردن دندان های کاملاً صاف و منظم مستلزم درمان های ارتودنسی ثابت می باشد. البته با پلاک های متحرک امکان اصلاح بی نظمی های مختصر دندان ها در هر سنی وجود دارد.

پلاک های متحرک بايد بعد هر وعده ی غذا با مسواک و خمير دندان تميز شود.

گاهی برای اصلاح روابط و موقعيت فک ها بايد از دستگاه های خارج دهانی استفاده کرد که به پلاک های داخل دهان متصل می شوند.

البته در پايان درمان ارتودنسی ثابت نيز برای تمام بيماران از پلاک های متحرک استفاده می شود که اين ها اصطلاحاً پلاک های نگهدارنده نام دارند و هدف از آنها تنها حفظ دندان های مرتب شده در موقعيت جديد و جلوگيری از برگشت نتايج درمان می باشد. در واقع بعد از حرکت دندان ها، الياف لثه و بافت های نگهدارنده که مثل کش می مانند کشيده می شوند که بايد به مرور زمان با وضعيت جديد منطبق شده و از برگشت نتايج درمان جلوگيری شود.

درمان متحرک ارتودنسی

این روش درمانی بیشتر در سنین رشد فکین و رویش دندانها کاربرد دارد و نیاز همکاری مناسب و دقیق بیمار در استفاده صحیح از پلاک متحرک را طلب می نماید. همکاری بیمار در این متد به این دلیل مهم می باشد که اجزای پلاک های تهیه شده در بعضی موارد برای بیمار خوشایند نیست و فرد متقاضی حاضر به همکاری دقیق نیست و لذا با شکست در درمان می شود.

انواع دستگاههای متحرک:

– پلاک ساده

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

– پلاک فانکشنال

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

– پلاک نگهدارنده

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

– پلاک invisalign

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

– پلاک quadhelix

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

– پلاک sagittal

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

یکی دیگر از درمان های متحرک روش کریستال کارکت می باشد که می توان بعد از سن رشد برای درمان ناهماهنگی های دندانی بسته به نیاز بیمار استفاده نمود. که البته دارای مزایای بسیاری می باشد که به آن اشاره خواهد شد.

منظور از اين درمان ارتودنسی متحرک استفاده از پلاکهای متحرک می باشد که توسط خود بيمار در دهان قرار داده شده و در هنگام غذا خوردن از دهان خارج می شود؛ بنابراين نتيجه اين درمانها کاملا وابسته به همکاری بيمار است.
هدف اوليه از اين درمان اصلاح روابط ،موقعيت و اندازه فکين می باشد . پلاکها ممکن است تک فکی ويا دو فکی (روی هر دو فک بالا و پايين ) باشد .
اين پلاکها از يک بخش اکريلی و يک سری اجزای سيمی تشکيل شده که پلاک را سر جای خود در دهان نگه می دارند . بخش فعال دستگاه یکسری فنر و يا پيچ می باشد که با فعال کردن انها باعث حرکت دندانها يا بزرگ شدن فکها می شود.
پلاکهای دوفکی که حجيم تر هستند برای تغيير موقعيت و اندازه فک پايين استفاده می شود که با سطوح شيبدار تعبيه شده ، اينکار را انجام می دهند.
از انجا که هدف از اين پلاکها اصلاح ساختار اسکلت می باشد ، حتما بايد پيش از بلوغ استفاده شوند . البته بعد از بلوغ هم امکان استفاده از اين پلاکها وجود دارد وليکن تنها نتيجه آن حرکت دندانها است که تا حدود مشخصی امکان دارد و اگر مشکل ساختار و موقعيت فکها زياد باشد نياز به درمانهای جراحی در کنار ارتودنسی وجود خواهد داشت.
بيمار بايد پلاکهای متحرک را شبانه روز بجز مواقع غذا خوردن استفاده کند و معمولا 6 ماه زمان نياز است تا مشکل بيمار اصلاح شود ، البته ممکن است بيمار در مرحله بعد نياز به استفاده از پلاکهای ديگری هم داشته باشد. در صورت اصلاح کامل مشکل فکی بيمار ، تا مدتی بيشتر بايد بيمار حداقل شبها از پلاک استفاده کند تا نتايج درمان تثبيت شده و برگشت نکند.در اين مرحله امکان حرکات محدود دندانها وجود دارد ولی به دست آوردن دندانهای کاملا صاف و منظم مستلزم درمانهای ارتودنسی ثابت می باشد.البته با پلاکهای متحرک امکان اصلاح بی نظمی های مختصر دندانها در هر سنی وجود دارد.
پلاکهای متحرک بايد بعد هر وعده غذا با مسواک و خمير دندان تميز شود.
اين مورد را نيز بايد ذکر کنم که گاهی برای اصلاح روابط و موقعيت فکها بايد از دستگاههای خارج دهانی استفاده کرد که به پلاکهای داخل دهان متصل می شوند.
البته در پايان درمان ارتودنسی ثابت نيز برای تمام بيماران از پلاکهای متحرک استفاده می شود که اينها اصطلاحا پلاکهای نگهدارنده نام دارند و هدف از انها تنها حفظ دندانهای مرتب شده در موقعيت جديد و جلوگيری از برگشت نتايج درمان می باشد.در واقع بعد از حرکت دندانها، الياف لثه و بافتهای نگهدارنده که مثل کش می مانند کشيده می شوند که بايد به مرور زمان با وضعيت جديد منطبق شده و از برگشت نتايج درمان جلوگيری شود.

ارتودنسی-فانکشنال

ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور


ارتودنسی دکتر درویش پور

ارتودنسی دکتر درویش پور

Removable orthodontics
منظور از ارتودنسی با دستگاه متحرک این است که بیمار می تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج کند. ارتودنسی متحرک شامل دو دسته کلی می شود یک گروه عبارتند از پلاک های متحرک ساده برای حرکات جزئی دندانی و گروه دیگر شامل پلاک متحرکی که برای رفع ناهنجاریهای فکی مانند عقب بودن فک پایین یا بالا به کار می رود. از دستگاههای متحرک برای مرتب کردن دندانها در شرایطی استفاده می شود که یا بی نظمی دندانها کم است و در ضمن سن بیمار برای انجام درمان ارتودنسی ثابت کم می باشد . به عبارت دیگر دندانهای شیری با دندانهای دائمی جایگزین نشده اند . از سوی دیگر دستگاههای متحرک برای جابجایی فکین نیز به کار برده می شود این دستگاهها برای جلو آوردن فک پایین و یا جلو آوردن فک بالا براساس نیاز بیمار به کار برده می شوند . پلاک متحرک می تواند به صورت مستقل و یا به همراه ارتودنسی ثابت به کار برده شود . بعد از هر وعده غذایی پلاک متحرک ارتودنسی می بایست با کمک مسواک و خمیردندان برساژ شوند و سپس زیر جریان آب شسته شوند . لازم به ذکر است که در روزهای اول در هنگام استفاده از پلاک متحرک مشکلاتی در تکلم ، ترشح زیاد آب دهان و غیره برای بیمار ایجاد می شود که معمولاً بعد از چند روز برطرف می شود . بعضی از پلاک های متحرک دارای پیچ می باشد . با هر بار باز کردن پیچ تنها 25/0 میلیمتر پلاک باز می شود که باعث افزایش عرضی فک می شود . در اثر باز کردن پیچ ممکن است فاصله ای بین دندانها ( به خصوص دندانهای جلو ) ایجاد شود که نگران کننده نیست و نشانه پاسخ به درمان است . با باز کردن پیچ ممکن است مقداری درد احساس شود که برای کاهش درد بیمار می تواند از یک مسکن مانند استامینوفن استفاده نماید. در صورتی که پلاک پیچ داشته باشد ، ممکن است در مورد روند سفت کردن پیچ دستگاه و زمان استفاده از آن براساس پیشرفت درمان ، تغییراتی داده شود که متخصص ارتودنسی این موارد را به بیمار در حین ویزیتهای درمانی گوشزد می نماید . اگر بیمار چند روز از پلاک استفاده نکند ممکن است پلاک در دهان جای نگیرد که به علت عدم تطابق پلاک با دهان است . این امر به خصوص در پلاک های پیچ دار مشاهده می شود . در هنگامی که بیمار چند روز از پلاک پیچ دار استفاده نمی کند ، به دلیل برگشت نتایج درمانی پلاک در دهان نخواهد نشست و نیاز است که دوباره قالب گیری شود و به بیمار پلاک دیگری داده شود . در پلاک های پیچ دار باید طبق دستور داده شده در زمان مشخص با آچار داده شده ، پیچ آن را سفت کرد . بدین صورت که آچار را در سوراخی که در راستای انتهایی پیکان نمایش داده شده قرار داده و به سمت نوک پیکان تا انتها یک دور پیچانده شود .
هرگز پیچ را بیش از مقدار گفته شده حرکت ندهید و در صورتی که سفت کردن پیچ را در زمان مقرر فراموش کرده اید ، در اولین فرصت این عمل را انجام دهید و فواصل سفت کردن را مطابق زمان جدید تنظیم نمایید سفت کردن پیچ باعث جدا شدن دو نیمه پلاک و بزرگ شدن آن می شود که در نتیجه فک بیمار هم بزرگ می شود. پلاک متحرک در بین جلسات مقداری لق می شود که در هر جلسه معاینه باید توسط متخصص ارتودنسی محکم تر شود و شرایط پیشرفت بیمار ارزیابی گردد و براساس نیاز بیمار و روند پیشرفت درمان ، وضعیت پلاک چک شود . همچنین ممکن است بیمار به پلاک های دیگری هم نیاز داشته باشد . معمولاً بیمار تا زمان رویش دندانهای دائمی و تثبیت مناسب وضعیت فکین از دستگاههای متحرک استفاده می کند . با توجه به روند رشدی بیمار ، نوع ناهنجاری ، شدت ناهنجاری ، همکاری بیمار در استفاده از دستگاه ارتودنسی ، پاسخ فیزیولوژیک بیمار ، ممکن است که هر فردی نیاز به یک یا چند پلاک ارتودنسی داشته باشد. در بعضی از بیماران پلاک متحرک باید همیشه به جز موقع غذا خوردن و ورزش استفاده شود و در بعضی از بیماران دیگر می بایست پلاک ها در هنگام شب استفاده شوند. زمان استفاده از پلاک متحرک براساس شرایط بیمار در هنگام تحویل پلاک به بیمار گفته می شود . با پلاک های متحرک ارتودنسی می توان فکین را جابجا کرد و مقداری به دندان ها نظم داد . ولی ردیف شدن کامل و ایده آل دندانها مستلزم درمان ارتودنسی ثابت است که بعد از رویش تمام دندانهای دائمی انجام می شود. نوشیدن مایعات با پلاک متحرک ارتودنسی منعی ندارد . در زمان خارج کردن پلاک از دهان آن را حتماً در جای پلاک قرار دهید و از گذاشتن دستمال و غیره خودداری کنید . هر بار که پلاک در دهان قرار می گیرد ، باید کاملاً فشار داده شود تا در جای صحیح خود در تماس مناسب با مخاط دهان قرار گیرد . در غیر این صورت پلاک عملکرد صحیح نخواهد داشت . در صورتی به هر دلیلی پلاک در سرجای خود قرار نمی گیرد ، در اولین فرصت با مطب تماس گرفته شود . وسایل خارج دهانی مانند نوارهای پشت گردنی و یا روی سر را می بایست با آب سرد و صابون شستشو داد . برای تمیز کردن قسمت های نازک از پارچه مرطوب همراه با کف صابون استفاده می شود . معمولاً وسایل خارج دهانی بایستی 14 تا 16 ساعت استفاده شوند .

چرا و چقدر باید از ارتودنسی متحرک استفاده نمود؟
دندان های انسان بر روی استخوان های فک قرار گرفته اند. هنگامی که فرد از روش های درمان ارتودنسی استفاده می کند، دندان ها با فشار به سمت حالت جدید حرکت داده شده و تنظیم می شوند. به منظور حرکت دادن دندان ها به حالت جدید، لازم است استخوان ومجود در یک طرف نرم شود . به این ترتیب اگر یک دندان از جلوی دهان حرکت داده شود و به سمت عقب رانده شود، استخوان پشت دندان مخفی شده یا در اصطلاح تخصصی وا جذب اتفاق می افتد.
هنگامی که دندان در مکان جدید قرار گرفت، استخوان جدید اطراف دندان را احاطه کرده و به ثابت شدن دندان در محل جدید کمک به سزایی می نماید. این فرآیند تشکیل استخوان جدید در اطراف دندان اغلب به نه تا دوازده ماه زمان نیاز دارد.
در طول این مدت، لازم است بیمار از پلاک های متحرک برای ثابت شدن دندان ها در محل جدید تا زمان تشکیل استخوان جدید در پیرامون دندان استفاده نماید. همچنین لازم است بیمار به مدت دوازده ماه از پلاک های متحرک بطور استمراری استفاده کند. با این وجود هنوز ممکن است بعضی از افراد نیاز به استفاده از همین پلاک های متحرک پس از گذشت دوازده ماه از تکمیل دوره درمان خود داشته باشند. این شرایط به بیولوژی دندان بیمار وابستگی دارد و علت آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.پس از دوازده ماه استفاده منظم از پلاک های متحرک، اغلب به بیمار پیشنهاد می شود از این پلاک ها در طول شب برای سه تا پنج بار در هفته برای تمام مدت عمر استفاده کند. هدف و منظور اصلی ارائه این کار به بیمار به خاطر این است که با استفاده از این پلاک های متحرک فرآیند جایگزینی دندان ها به سمت جلو و عقب با بیشتر شدن سن توقف می کند یا آهسته تر می شود.این حرکت به آرامی اتفاق افتاده و اغلب در طول ده ها سال در فرد بیمار رخ نمایی می کند. به هر حال، با استفاده طولانی و مستمر پلاک های متحرک، امکان آرام تر این فرآیند وجود دارد.

مراقبت هاي لازمه در زمان درمان ارتودنسي متحرك

دستگاههای ارتودنسی متحرک در موارد متعددی به کار گرفته می شود.با وجود ظاهر ساده ، نقش آنهادر درمان بسیار موثر و کار آمدی است بطوریکه در برخی از بیماران استفاده مناسب از این وسایل به قیمت دور شدن از درمان های پر دردسر تر مثل جراحی فک می باشد. شرایط لازم برای موفقيت در درمان با دستگاههای متحرک، استفاده کافی از آنها و مقذار زمانی است که پزشک تجویز می کند که در اغلب موارد نیازمند شانزده ساعت استفاده در شبانه روز است.در بعضی تجویز ها این وسایل متحرک فقط باید در زمان وعده های غذای اصلی از دهان خارج شود .عدم استفاده مناسب از این وسایل موجب نتیجه گیری غلط در دهان، درد و ناراحتي و لقي دندانها و از بین رفتن نتایج درمانی بدست آمده می شود.

درابتدای استفاده ممكن است این دستگاهها نحوه صحبت كردن كودكان را موقتاً دستخوش تغییر کنند، ولي اغلب کودکان، خود را با شرایط تطبیق می دهند. براي عادت کردن به شرایط باید در روزهاي اول بيمار با صداي بلندتر صحبت کند. همچنین ممکن است در طي چهل و هشت ساعت اول آب دهان بيمار زياد ترشح شده و قورت دادن آن سخت تر باشد . اين مسئله جاي نگراني نداشته و فرد به راحتی با آن کنار می آید. اگر بیمار حین درمان با حالت تحوع رو به رو شود باید جهت تغییر در پلاک ها با پزشک خود تماس بگیرد.
در طی درمان بيمار مي تواند برنامه غذایی عادی خود را دنبال کند. ولی برای جلوگيري از خرابی اجزاء دستگاههاي ارتودنسي باید از خوردن مواد غذايي چسبنده مثل آدامس ، شكلات و غذاهاي سفت مثل پسته – فندق – بادام – يخ خودداري كند. براي حفظ سلامتي دندانها و لثه بعد از هر وعده غذا خوردن، دندانهارا مسواک زده و پلاك متحرک را با يک مسواك خالی بدون خمير دندان فقط با آب کافي بشوييد. در صورتی که پلاک متحرک کثیف یا بد بو بود برای تمیز کردن آن یاید از قرص هایی که برای همین کار هستند و پزشک در اختیار شما قرار می دهد استفاده کنید. در مواقعي كه از پلاك استفاده نمي کنيد ، آن را در يك ظرف در بسته بگذارید و جهت جلوگيري از شكسته يا کج شدن، از گذاشتن آنها در نقاطی که ممکن است خراب شوند اجتناب کنید. عموماً بچه ها مي توانند با داشتن دستگاههاي ارتودنسي در دهان براحتي به ورزش يا بازي بپردازند.

طراحي، ساخت و دستور استفاده از دستگاههاي ارتودنسي منحصر به خود بیمار است ، همچنین فقط دستورات توصيه شده به خود شما را دنبال کنید و از دستکاری کردن اجزاء آن بپرهیزید.این اعمال علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن درمان می تواند باعثنتیجه نگرفتن و صدمه های بیشتر شوند.